จ. ชัยนาท ชวนเที่ยวเทศกาลแห่งความรัก สัมผัสเสน่ห์สรรพยา ในงาน “ย้อนรอยโรงพัก บอกรักสรรพยา” 2 – 3 ก.พ. ที่หน้าโรงพักเก่าอายุ 100 ปี

ชวนแต่งกายย้อนยุค พร้อมเปิด  10  รูปแบบความรักสัมผัสได้ในสรรพยา

จริงๆ แล้ว เดือนแห่งความรัก ซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และปีนี้กำลังจะวนมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านั้นไม่จำเป็นต้องสื่อในเรื่องความรักของคนหนุ่มสาวเพียงอย่างเดียว แต่สามารถใช้เป็นโอกาสดีๆแบบนี้ สื่อสารความรักทรงคุณค่าในรูปแบบอื่นๆ ได้มากมาย  ดังเช่นที่ เทศบาลตำบลสรรพยา อ. สรรพยา  หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อของ จ. ชัยนาท ถือโอกาสในเดือนนี้ผุดไอเดียสร้างสรรค์ จัดงาน “ย้อนรอยโรงพัก บอกรักสรรพยา เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ความรัก ความผูกพันที่เชื่อมร้อยชาวสรรพยาเป็นหนึ่งเดียว ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใหญ่ในชุมชน คนรุ่นใหม่ และเด็กๆ  ให้มีความรัก และความสามัคคี มีความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรม  อาหาร รวมถึง ความมีน้ำใจต่อกัน  โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และหนึ่งในไฮไลต์ คือ เชิญชวนให้ทุกคนโดยเฉพาะหนุ่มสาวมีส่วนร่วมรักษาความเป็นไทย ด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ธีม “วนิดา” (สมัย ร.6)

นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลสรรพยา กล่าวว่า เทศบาลตำบลสรรพยาร่วมกับชุมชนถือโอกาสในช่วงเดือนแห่งความรักเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม ภายใต้ธีม “ย้อนรอยโรงพัก บอกรักสรรพยา”  เพื่อนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์รัก 10 แบบที่สรรพยา ได้มาสนุกกับกิจกรรม และมาร่วมแบ่งปันความรักในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ทุกคนจะได้รับเมื่อมาสรรพยาจะเต็มไปด้วย รอยยิ้มแห่งความสุข เพราะมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก อาทิ แต่งกายชุดไทยย้อนยุค หรือ ธีมวนิดาบันทึกภาพกับโรงพักเก่าอายุ 100 ปี ไว้เป็นที่ระลึก  และในงานเรายังมีของที่ระลึกมอบให้คู่รักที่แต่งงานครบ 20 ปีด้วย  นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมปั่นจักรยานบอกรักสรรพยา การแสดงดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล รวมถึงการนำเสนออาหารพื้นถิ่น ที่ทรงคุณค่าคู่สรรพยา มายาวนาน  เช่น ลาบปลาร้า ฉู่ฉี่ปลาสังกะวาด ปลาเห็ด เชื่อว่า ทุกคนที่ได้มาสัมผัสจะมีความสุขใจ รักสรรพยา และรักเมืองไทยของเรามากขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ ความรัก ความผูกพัน และความเข้มแข็งของคนในชุมชน อย่างเข้าใจและเข้าถึงอย่างแท้จริง  ทางเทศบาลตำบลสรรพยา จ. ชัยนาท จึงได้สรุปความโดดเด่นของความรักความผูกพัน ที่เป็นความภูมิใจของชาวสรรพยา เป็น “รัก 10 แบบ ที่สัมผัสได้ในสรรพยา”  ประกอบด้วย

  1. รักที่มีให้กับนักท่องเที่ยว

ชวนเชิญให้นักท่องเที่ยวไปรู้จัก พี่ฐา หรือ ขนิษฐา ชุติรัตนา  ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสรรพยา ซึ่งทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวมาชมโรงพักเก่า พี่ฐา จะรีบไปต้อนรับนักท่องเที่ยวทันที  นับเป็นต้นแบบเจ้าบ้านที่ดี

  1. รักที่เป็นต้นแบบ

คุณตาประจวบ –  คุณยายวิเชียร  ดอกไม้งาม  เป็นต้นแบบความรักที่ได้รับการยกย่องของชุมชน เพราะทั้งคุณตาประจวบ และคุณยายวิเชียร จะดูแลเอาใจใส่กันสม่ำเสมอ โดยคนในชุมชนต่างชื่นชมและแอบยิ้มพูดถึงความน่ารักของทั้งคู่เสมอ

  1. รักการพัฒนาชุมชน

สื่อถึงความรักความผูกพันของภาครัฐและชุมชน โดยมีตัวอย่างคือ นายจักรพันธุ์ ตันติเสรีรัตน์  หรือที่คนในชุมชนเรียกติดปากว่า “นายกลิ้ม”   ซึ่งเป็นบุคคลที่รักในบ้านเกิดและชุมชนตลาดสรรพยาเป็นอย่างมาก  เพราะเกิดและโตที่นี่  จึงให้ความสำคัญกับ อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนเป็นอันดับแรก

  1. รักถิ่นฐานบ้านเกิด

สื่อให้เห็นถึง การร่วมแรงร่วมใจของ เจ้าหน้าที่  และพนักงานเทศบาลตำบลสรรพยา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่  จึงมีความผูกพันกับชุมชน รักถิ่นฐาน แม้ตลาดจะเปิดในวันหยุดไม่ใช่เวลาราชการ  แต่ทุกคนก็พร้อมให้ความร่วมมือ มาช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

  1. รักการทำอาหาร

เรื่องรักในการทำอาหารของชาวสรรพยานี้เลื่องชื่อนัก นักท่องเที่ยวสามารถมาตามหา คุณเง็กลั้ง  จันทรวรรณกูร  หรือที่รู้จักกันในชื่อ  “ป้าลั้ง” และ คุณละออ บุญอยู่  หรือ  ที่รู้จักกันในชื่อ “สท.ตุ๊ก” ผู้ที่รักในการทำอาหารโบราณพื้นถิ่นหาทานยากในตลาดโรงพักเก่าสรรพยา Night Market ตลาดกรีนดี โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาแวะชิมอาหารโบราณพื้นถิ่นฝีมือทั้งสองได้บริเวณหน้าศาลเจ้าตลาดเก่าสรรพยา

  1. รักโลกของเรา

พ่อค้าและแม่ค้าในตลาด โรงพักเก่าสรรพยา จะใช้วัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติมาเป็นภาชนะบรรจุอาหาร  เช่น  ใบตอง  กล่องชานอ้อย  เป็นต้น  เพื่อลดปัญหาขยะที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน

  1. รักสุขภาพ

ในตลาดกรีนดี  จะมีสินค้าที่ปลอดภัย ที่ผลิตด้วยความใส่ใจสุขภาพ อาทิเช่น  ข้าว กข.43 หรือ  ข้าวน้ำตาลน้อย / ผักปลอดภัย

  1. รักภูมิปัญญาท้องถิ่น

สะท้อนถึงชาวชุมชนตลาดสรรพยา  ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ซึ่งมีการนำกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในตลาดเสมอ  อาทิ  อาหารโบราณ  อาหารพื้นถิ่นหาทานยาก  เช่น  แกงบอน  ลาบปลาร้า  ต้มปลาร้าหัวตาล  เม็ดขนุนจาวตาล  ขนมฮิควาย  ข้าวเกรียบลอยน้ำ  เป็นต้น  สินค้าอื่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นของใช้หรือวิถีชีวิตชุมชน  เช่น  การตัดพวงมโหตร  ม่านบังตา  ลูกโลก  และผงสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ

  1. รักเราไม่เก่าเลย

ชุมชนตลาดเก่าสรรพยามีสถานที่สำคัญที่อยู่ภายในชุมชน  อาทิ  โรงพักเก่าสรรพยา / วัดสรรพยาวัฒนาราม / วิหารน้อย ประดิษฐานพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพ ที่มีเพียงไม่กี่แห่งใน   ประเทศไทย  และตลาดเก่าสรรพยา  ด้วยคนในชุมชนเห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชน  จึงชวยกันอนุรักษ์  ทำนุบำรุงให้คงอยู่ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

  1. รักการให้บริการ

ด้วยตลาดโรงพักเก่าสรรพยา Night Market หรือตลาดกรีนดี  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  คนในชุมชนรวมถึงคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลสรรพยา จึงรักที่จะให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนตลาดโรงพักเก่าสรรรพยาอย่างเต็มใจ  และยิ้มแย้มแจ่มใส

อนึ่ง งาน “ย้อนรอยโรงพัก บอกรักสรรพยา” เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดกรีนดี “Night Market” หรือ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา แต่ทั้งนี้ ทุกเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน นักท่องเที่ยวก็สามารถ มาเที่ยว มาช้อป ที่ตลาดกรีนดี ได้ตามปกติ สอบถามข้อมูลเส้นทาง กิจกรรม และที่พัก ได้ที่ FB เพจ: เทศบาลตำบลสรรพยา  หรือ 056-499-134 หรือ 056-499-135