กทม.รับมอบกล้าไม้ 20,000 กล้าจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียน

วันที่27 ก.ย.64  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบกล้าไม้จำนวน 20,000 กล้า ประกอบด้วย โกงกาง 11,000 กล้า , ลำพู 3,700 กล้า , โปรงแดง 2,000 กล้า , โปรงขาว 2,000 กล้า , ฝาดแดงและฝาดขาว 1,300 ต้น จากนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ร่วมทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขตบางขุนเทียน ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โดยจัดทำโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ร่วมทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล พื้นที่ป่าชายเลนเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพฯ ที่อยู่ติดทะเลอ่าวไทย ซึ่งสูญหายจากปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลไปกว่า 3,000 ไร่ ให้ฟื้นกลับคืนมา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งอาหารตามธรรมชาติที่ยั่งยืน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาการปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อใยหินโดยทำการปักท่อลงไปในแปลงปลูกที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นจะนำดินโคลนใส่ลงไปในท่อ แล้วนำต้นกล้าโกงกางปลูกลงไปในท่อ เพื่อเป็นการเลี้ยงต้นกล้าโกงกางให้เติบโตแข็งแรง อยู่รอดปลอดภัยจากคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามา และเมื่อต้นกล้าโตเต็มที่ก็จะย้ายไปปลูกในพื้นที่ป่าชายเลนทั่วบริเวณชายทะเลบางขุนเทียนต่อไป ทำให้สามารถปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ซึ่งเป็นพืชน้ำพื้นถิ่นไปแล้วมากกว่า 300 ไร่ และก็ยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,000 ไร่

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ชายทะเลบางขุนเทียน ในโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขที่บัญชี 986-6-52839-1 หรือหากประสงค์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โทร. 06 2821 6984 หรือโทร. 0 2415 0138 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ชายทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน