ชป.มั่นใจ แผ่นดินไหวเชียงใหม่ ไม่กระทบเขื่อน

กรมชลประทานมั่นใจแผ่นดินไหวที่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนต่างๆในพื้นที่ ย้ำมีระบบการตรวจสอบและติดตามข้อมูลสถิติของค่าความเร่งสูงสุดแผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา

          ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัดขนาดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.2 ตามมาตราริกเตอร์ นั้น กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดที่มีผลกระทบต่อเขื่อนแล้ว พบว่าเขื่อนต่างๆในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว และจากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความเร่งที่ตรวจวัดได้จากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ยังพบว่ามีค่าต่ำกว่าค่าที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อรองรับแผ่นดินไหวของเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ เหตุการณ์ดังกล่าว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า เขื่อนทุกแห่งของกรมชลประทาน ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจาก แผ่นดินไหวได้สูงถึง 7 ตามมาตราริกเตอร์ รวมทั้งยังได้มีการตรวจสอบและติดตามข้อมูลสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวกับสภาพธรณีวิทยา โครงสร้างในพื้นที่ประเทศไทย และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

***********************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์