“พาณิชย์” เตรียมร่วมเวที WEF และการประชุมรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการที่ดาวอส พร้อมร่วมถกประเด็นปฏิรูป WTO และการรับมือ 4IR

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมบินเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) และการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering: IMG) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หารือประเด็นที่อยู่ในความสนใจของโลกขณะนี้ อาทิ การรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR ที่เข้าสู่ยุคการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบออโตเทชั่น และหุ่นยนต์มาช่วยในการผลิต การปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO) ที่อาจส่งผลให้กลไกการระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO ชะงักงัน หากการปฏิรูป WTO ไม่มีความคืบหน้า

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม WEF และการประชุม IMG ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของโลกขณะนี้ โดยการประชุม WEF เป็นการประชุมผู้นำเศรษฐกิจของโลก ที่มีผู้แทนระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและวิชาการ กว่า 3,000 คนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม และในปีนี้ WEF จะเน้นประเด็นหลักเรื่องโลกาภิวัฒน์ 4.0 : กำหนดโครงสร้างโลกในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  บทบาทของท้องถิ่นในยุค 4.0  นวัตกรรมของระบบอาหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของอาเซียนและไทยที่ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  การเข้าร่วมการประชุม WEF ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้รับทราบมุมมองและแลกเปลี่ยนความเห็นกับนานาชาติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งแสดงบทบาทในฐานะประธานอาเซียนของไทย

นางสาวชุติมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกอย่างไม่เป็นทางการ หรือ IMG  ซึ่งจัดต่อเนื่องกับการประชุม WEF นั้น รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้เชิญผู้แทนระดับรัฐมนตรีของสมาชิก WTO จาก 32 ประเทศเข้าร่วม อาทิ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา โคลัมเบีย อินเดีย คาซัคสถาน นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย รัสเซีย และตุรกี รวมทั้งสมาชิกอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วม ซึ่งคาดว่าการหารือจะเน้นเรื่องการปฏิรูป WTO ให้สามารถธำรงไว้ซึ่งระบบการค้าพหุภาคี และให้องค์กร WTO สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต

“การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสของไทยในการร่วมรักษาบทบาทของ WTO ในระบบการค้าโลกให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่หยุดชะงัก โดยเฉพาะกลไกการระงับข้อพาทของ WTO ซึ่งมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก” นางสาวชุติมา กล่าว

————————————–

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ