ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว บริเวณถนนหลวงแพ่งและถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องทดสอบปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อเตรียมซ่อมท่อประธานที่แตกรั่ว บริเวณคลองพระยาเพชร ถนนหลวงแพ่ง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนหลวงแพ่ง ตั้งแต่คลองพระยาเพชร ถึงคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต
  • ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง