รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง และ ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ฝั่งขาออก

ในวันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก บริเวณถัดจากอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)  ในวันที่ 28 กันยายน ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป และปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก บริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึงเชิงสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินการลำเลียงชิ้นงานคานทางวิ่งชนิดเหล็ก (Steel Guideway Beam) เข้าสู่พื้นที่ประกอบชิ้นงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1 ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณถัดจากอาคารจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) โดยผู้ใช้ทางบนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง

 2 ปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) ทุกช่องทาง บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณแยกรัชดา – ลาดพร้าว ถึง เชิงสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว ฝั่งขาออก ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยใช้เส้นทางทดแทน ดังนี้

 – ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก ให้เลี้ยวขวา ที่แยกรัชดา – ลาดพร้าว และตรงไปกลับรถ  บนอุโมงค์ลอดทางแยกสุทธิสาร และใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว เพื่อมุ่งหน้ารัชโยธิน ทดแทน

 – ผู้ใช้เส้นทางบนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า ให้เลี้ยวซ้าย ที่แยกรัชดา – ลาดพร้าว และตรงไปกลับรถ   บนอุโมงค์ลอดทางแยกสุทธิสาร และใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว เพื่อมุ่งหน้ารัชโยธิน ทดแทน

 – ผู้ใช้เส้นทางบนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาออก ไม่สามารถใช้เส้นทางพื้นราบในบริเวณดังกล่าวได้  ให้ใช้เส้นทางบนสะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว เพื่อมุ่งหน้ารัชโยธิน ทดแทน

การดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก โดยทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline