กรมทางหลวงชนบท เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (24 ก.ย.64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เชียงใหม่ นครราชสีมาและศรีสะเกษ จำนวน 5 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ดังนี้
– ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1056 – บ้านสระบัว อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
– ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 – บ้านกองวะ อำเภอดอยเต่า, ลี้ จังหวัดเชียงใหม่
– ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3032 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 – บ้านคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
– ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3040 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 อำเภอกันทรลักษ์ – อำเภอขุนหาญ อำเภอหนองหญ้าลาด, กระแชง , พราน , สิ จังหวัดศรีสะเกษ
และมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ถนนทางหลวงชนบทสาย สท.4010 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1177 – บ้านห้วยไม้ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว และได้จัดเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง
นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146