เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เดินหน้าเชิงรุก ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันCOVID-19 ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 23 กันยายน ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กองงานสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในบ้าน หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีนได้ ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกเเละให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งการที่ผู้ป่วยติดเตียงได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อได้ โดยผู้ป่วยติดเตียงถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้รับวัคซีนแล้วเป็นจำนวนมาก และขอเน้นย้ำให้ทุกคนแม้จะได้รับบริการวัคซีนแล้วก็ตาม ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการสำคัญ 3 อย่าง ได้แก่

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกสู่ที่สาธารณะ

2. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

3. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการทางสาธารณสุขเรื่องการเว้นระยะห่างจากสังคม (Social Distancing) เพื่อจะได้ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นอกจากนี้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน เป็นต้นไป และหากมีวัคซีนเหลือ จะทำการสำรวจผู้ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมต่อไป