รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ประเทศไทยวันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,256 รายรวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,524,613 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,620 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย

– ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,194 ราย

– เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,143 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 282,098 ราย)

เสียชีวิตรวม 15,884 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 131 ราย)รักษาหายป่วยแล้ว 1,380,362 ราย(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,829 ราย) รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,367 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)12,763 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,456) ปริมณฑล (1,718) จังหวัดอื่น ๆ (8,589)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(2) นราธิวาส(1) กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(11)
มีรายละเอียดดังนี้
– จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
– จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
– จากประเทศกัมพูชา 11 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 230.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 207.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
– สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 133,620 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 699,748 ราย
– อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
– ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

– เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 451,663 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,816 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,266 ราย
– มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,142,924 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,990 ราย
– กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 105,981 รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,154 ราย
– ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,952 รายโดยกำลังรักษาอยู่ 14,368 ราย
– เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,527 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,781 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม