บีทีเอส ร่วมลงนาม 7 ภาคี เครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่กระทรวงคมนาคม นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ เป็นตัวแทน ร่วมลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย นางสาวนริศรา  ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ รถไฟฟ้าบีทีเอสร่วมเป็นสักขีพยาน ในโครงการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 7 ภาคีเครือข่ายรวม 72 หน่วยงาน ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบราง เนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน และการฝึกอบรมด้านระบบราง, การส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา, การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ