รฟม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”

พร้อมถ่ายทอดความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ร่วมพัฒนาบริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางของไทยให้เติบโตด้วยศักยภาพสูงสุด

วันที่ 23 กันยายน 2564  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”ณ กระทรวงคมนาคมซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสักขีพยาน โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนามเพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างกัน รวม 7 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางราง, สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน), หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง, สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน, สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน และ ผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐพร้อมให้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฯ นี้อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน การฝึกอบรม/ฝึกงาน เพื่อสร้างบุคลากรด้านระบบรางที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบรางระหว่างหน่วยงาน และด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศทดแทนการนําเข้า
ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รฟม. มีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายจะเปิดให้บริการในปี 2565 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สําโรง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย – มีนบุรี และเปิดให้บริการในปี 2568 ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ส่วนตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นเตรียมดําเนินงานซึ่งจะทยอยเปิด
ให้บริการตามลําดับ และคาดว่าจะส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ ตลาดแรงงานของไทยมีความต้องการบุคลากรด้านระบบรางที่มีศักยภาพเป็นจํานวนมาก ทั้งยังเรียกร้องให้อุตสาหกรรมระบบรางของประเทศเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงควบคู่กันติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ CallCenterรฟม. โทร. 0 2716 4044