รฟม. จับมือ กฟน. เดินหน้าติดตั้ง Solar Rooftop ภายในอาคารสำนักงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

วันที่ 23 กันยายน 2564  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์และใช้พลังงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในการเข้าร่วมโครงการให้บริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อสนับสนุนการศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนด้วยระบบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ ถือเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ ของทั้งสองหน่วยงานได้ โดย รฟม. และ กฟน. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน และสัญญาให้บริการติดตั้งระบบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมมือกันดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ภายในบริเวณพื้นที่สำนักงาน รฟม. จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหลังคาลานจอดรถอเนกประสงค์ และบริเวณหลังคาจอดรถพนักงาน ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 515.20 kWp โดยวางแผนในการติดตั้ง Solar Rooftop ภายในปี 2565

ทั้งนี้ รฟม. คาดว่าการติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าของหน่วยงานได้ประมาณร้อยละ 30 อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงานและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044