🎶 ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

🎶 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
🚩 ระดับประถมศึกษา (เพลง “คิดดี ทำดี”)
– ประเภทเดี่ยว
– ประเภทหมู่
🚩 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) (เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”)
– ประเภทเดี่ยว
– ประเภทหมู่
🚩 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา (เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”)
– ประเภทเดี่ยว
– ประเภทขับร้องประสานเสียง

🎶 การส่งผลงานเข้าประกวดร้องเพลงฯ
✔ ใช้เนื้อร้อง/เพลง “คิดดี ทำดี” และ เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน” ตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้ Backing Track ที่มีให้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเนื้อร้อง *กรณีขับร้องประเภทหมู่ จำนวนผู้ร้องตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

✔ #สำหรับประเภทระดับประถมศึกษา และ #ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 คน 1 ประเภท เท่านั้น

✔ #สำหรับประเภทขับร้องประสานเสียง #เฉพาะระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษาส่งประกวดเท่านั้น โดยขับร้องประสานเสียงตามต้นแบบการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ Acapella
✔ กรณีขับร้องประเภทขับร้องประสานเสียง สมาชิกในทีม/คณะ สามารถส่งประกวดประเภทเดี่ยวได้

🎵 บันทึกเสียงลงในแผ่นซีดี หรือ Flash Drive ในรูปแบบไฟล์ .mp3 เท่านั้น

🏆 รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น
🚩 ระดับประถมศึกษา
– ประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
– ประเภทหมู่
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

🚩 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
– ประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
– ประเภทหมู่
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

🚩 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
– ประเภทเดี่ยว
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 7,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
– ประเภทขับร้องประสานเสียง
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท

🎶 ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร :
วันนี้-1 พฤศจิกายน 2564

🎶 ดาวน์โหลด Backing Track สำหรับการประกวดร้องเพลงฯ :
https://lomhaijai.org/download/

เพลง “คิดดี ทำดี”
https://lomhaijai.org/เพลง-คิดดี-ทำดี/

เพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”

ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน

🎶 รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร :
https://lomhaijai.org/download-2564/

📌 สอบถามรายละเอียด :
โทร. 0-2055-8444 ต่อ 316, 318
หรือ คลิคที่ https://lin.ee/RmzqeMA

📬 ส่งผลงานที่ :
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310