🎬ประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต “ชีวิตออนไลน์”🎬

🎬 ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
🚩 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
🚩 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา

📌🎬 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คดโกง การคอรัปชั่น และมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสาเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน

🚩 ส่งวิดีโอคลิปได้ทีมละ 1 เรื่อง (1 ทีม มีจำนวนสมาชิกผู้ผลิตผลงาน 2 – 5 คน) โดยระบุชื่อทีมและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ในใบสมัคร
🚩 วิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที
🚩 ใส่บทบรรยายให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย (Subtitle) ในผลงาน
🚩 สคริปต์ (Script) หรือ บท ของวิดีโอคลิป (พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ แบบอักษร Angsana New ขนาด 16 Point) พิมพ์ลงกระดาษ A4
🚩 วิดีโอคลิปของผลงาน มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p (1920×1080) ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 หรือ .mov และส่งผลงานในรูปแบบ Flash Drive หรือ Harddisk

🏆 รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น
🚩 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 12,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท

🚩 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 12,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท

📌 ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร :
วันนี้-1 พฤศจิกายน 2564
📌รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร :
https://lomhaijai.org/download-2564/

📌สอบถามรายละเอียด :
โทร. 0-2055-8444 ต่อ 316, 318
หรือ คลิคที่ https://lin.ee/RmzqeMA

📩 ส่งผลงานที่ :
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310