กรมโรงงานอุตสาหกรรมสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็นให้กับอาชีวะ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการการลดและเลิกใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะสนับสนุนดำเนินการจัดหาและมอบชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น และได้ส่งมอบให้กับ สอศ. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโรคาร์บอน (HFC Phase-out Managrment Plan) โดยมีการส่งมอบเครื่องมือพื้นฐาน สำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 2.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 3.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 4.วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 5.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 6.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 7.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี    8.วิทยาลัยเทคนิคพังงา 9.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 10.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 11.วิทยาลัยเทคนิคเลย 12.วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 13.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 14.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  15.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 16.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 17. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และ18.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จะได้รับเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น

เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จำนวน 20 ชุด ประกอบด้วย 1.เครื่องตรวจรอยรั่วสารทำความเย็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Leak Detector) 2.เครื่องสูญญากาศ (Vacuum Pump) 3.ชุดบานแฟร์ท่อทองแดงชนิดลูกเบี้ยว ชนิด Auto-Free 4.เกจแมนิโฟลด์ (Manifold gauge) 5.ชุดขยายท่อทองแดง ชนิดบีบมือ 6.ชุดดัดท่อ 7.เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (Infrarad Tharomo meter) 8.เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิ (Digital Air Velocity/ Air flow Meter) 9.แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Clamp Meter) ชั่งน้ำหนักดิจิตอล 11.ชุดประแจปอนด์ (Torque Wrench) 12.ชุดเครื่องมือเชื่อมท่องานติดตั้งระบบทำความเย็นชนิดบีบอัด (Pipe Repair Tool) และเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  ที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น มีดังนี้ 1.เครื่องสูญญากาศ (Vacuum Pump) จำนวน 5 เครื่อง   2.ชุดบานแฟร์ท่อทองแดงชนิดลูกเบี้ยว ชนิด Auto-Free จำนวน 5 ชุด 3.เกจแมนิโฟลด์ (Manifold gauge) จำนวน 5 ชุด 4.ชุดขยายท่อทองแดง ชนิดบีบมือ จำนวน 5 ชุด 5.ชุดดัดท่อ จำนวน 5 ชุด 6.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 5 ชุด 7.ชุดประแจปอนด์ (Torque Wrench) จำนวน 5 ชุด 8.ชุดเชื่อมบัคกรีสนามขนาด 1.5 คิว จำนวน 5 ชุด 9.ถังไนโตรเจนพร้อมเกจปรับแรงดัน (Citylinder Regulator Single Stage with 2 gauge) จำนวน 5 ชุด 10.ตัวตอกขยายท่อทองแดง จำนวน 5 ชุด 11.คัทเตอร์ตัดท่อทองแดง จำนวน 5 ชุด 12.สปริงตัดท่อทองแดง จำนาน 5 ชุด 13.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดทำความเย็น 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง จำนวน 5 เครื่อง

ดร.สุเทพ กล่าวปิดท้ายว่า สอศ. มีความยินดีที่ได้มอบชุดเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ใช้สาร HFC-32 เป็นสารทำความเย็น จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของสถานรักษาสังกัด สอศ. ซึ่งครูจำเป็นต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอน นับว่าเป็นการท้าทายอย่างมากของการพัฒนาอาชีพ “ครู”

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.