ประกาศ การประปานครหลวง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนวุฒากาศและบริเวณใกล้เคียง

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณแยกถนนวุฒากาศตัดถนนจอมทอง ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 23 มกราคม 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนวุฒากาศ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ถนนราชพฤกษ์ (ซอยวุฒากาศ 23) ถึงแยกวุฒากาศ-จอมทอง
  • ถนนวุฒากาศ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่โรงเรียนวัดนางนอง จุดข้ามทางรถไฟ ถึงแยกวุฒากาศ-จอมทอง
  • ถนนจอมทอง ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยกวุฒากาศ-จอมทอง ถึงคลองด่าน (คลองสนามชัย)
  • ถนนเอกชัย ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเอกชัย 10 ถึงคลองด่าน (คลองสนามชัย)
  • ถนนกัลปพฤกษ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่คลองบางหว้า ถึงคลองรางบัว

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง

กองบริหารงานข่าว  ฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2536