วธ. – ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.๙) ลงพื้นที่ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่อยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง (Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมมอบถุงยังชีพดังกล่าว