อาเซียนชื่นมื่นร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน ที่มาร่วมประชุมอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระราชวังดุสิต ซึ่งผู้แทนอาเซียนมีความประทับใจเป็นอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และได้เห็นการแต่งกายด้วยชุดไทยอันสวยงามของประชาชนไทยที่มาเที่ยวชมงาน

โดยคณะผู้แทนได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเยี่ยมชมนิทรรศการตามโซนต่างๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ นิทรรศการน้ำกับชีวิต บ้านรักษ์พลังงาน ตลอดจนชมการแสดงเห่เรือ รวมทั้งยังได้เยี่ยมชมและจับจ่ายสินค้าจากร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพ เป็นต้น