กรมอนามัย จับมือกทม. – เครือเซ็นทรัล จัดกิจกรรม “ปลอดฝุ่น ปอดดี” เดินหน้าให้ความรู้คนกรุง กันฝุ่นจิ๋ว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานครและเครือเซนทรัลจัดกิจกรรม “ปลอดฝุ่น ปอดดี”รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันสุขภาพและสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ในเครือเซ็นทรัลจำนวน 8 สาขา

วันที่ (21 มกราคม 2562) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเปิดกิจกรรมโครงการ “ปลอดฝุ่น ปอดดี” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Beacon 3 ชั้น 1 ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลต่อผลกระทบสุขภาพ การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง รวมถึงการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้อง เร่งดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ด้วยการใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นอย่างถูกต้อง โดยต้องเลือกหน้ากากที่ไม่หัก พับ งอ มีผิวเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีขอบคม และรอยเปื้อน เลือกให้เหมาะกับใบหน้า ครอบได้กระชับจมูกและใต้คางให้แนบกับใบหน้า หากสวมใส่แล้วมีอาการมึนงง หรือ คลื่นไส้ ควรหลบอยู่ในที่ไม่มีปัญหามลพิษอากาศหรือในอาคาร ถอดหน้ากากออกและปรึกษาแพทย์ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หน้ากาก นอกจากนี้ ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์ กรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามรับฟังข่าวสารทางช่องทางอื่น ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝุ่นละอองในระดับสีส้มและสีแดง ควรงดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือหากต้องออกนอกบ้าน ควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก นอกจากนี้ ควรสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากพบอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้ อเจียน หรืออาการผิดปกติทางร่างกายอื่นๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

“การจัดกิจกรรม“ปลอดฝุ่น ปอดดี” ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาครัฐและเอกชน ในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีจากฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 โดยภายในงานมีกิจกรรมตรวจร่างกาย และทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ซึ่งจะจัดในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล จำนวน 8 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พระราม 3, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัลเวสเกต, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า,  เซ็นทรัล พระราม 2,  เซ็นทรัล ลาดพร้าว และเซ็นทรัล มหาชัย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้า โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัทเซ็นทรัล พัฒนา จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ รวมทั้งกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

 

                                                ศูนย์สื่อสารสาธารณะ