“โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์” โรดโชว์เสนอขายหุ้นกู้บริษัทเมียนมาเป็นครั้งแรกในไทย

Mr. JR Ching ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer)  บริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (YOMA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED) (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัทชั้นนำในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ร่วมให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนสถาบันของไทยเพื่อนำเสนอข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันวงเงินไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทชั้นนำของเมียนมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ โดยมีนายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด (ขวาสุด) นายกวิน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด (ซ้ายสุด) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  Mr. Boo Hock Khoo รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ CGIF (ที่ 3 จากขวา) ในฐานะสถาบันผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ และนายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Sole Lead Arranger)  เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (จากซ้ายไปขวา)

นายกวิน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด

นายมนตรี อุปถัมภากุล รองผู้จัดการอาวุโส (Senior Vice President) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Mr.JR Ching ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer)  บริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด

Ms.Jane Kwa หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Head of Investor Relations) บริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด

Mr.Boo Hock Khoo รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ (Vice President, Operations) CGIF (Credit Guarantee and Investment Facility)

Mr.Jo Ee Khoo ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอาวุโส (Senior Investment Specialist) CGIF

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด

*****************************