ปปง. จัดขายทอดตลาดยานพาหนะ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า รวม 39 รายการ

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2562 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้     จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 39 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 360,000 บาท
  2. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟไอ สีน้ำเงิน – ขาว จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 9,000 บาท
  3. เก้าอี้นวดไฟฟ้า สีดำ จำนวน 2 ตัว ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท
  4. ตู้เก็บเอกสารทรงสูง จำนวน 14 ตัว ราคาเริ่มต้น 16,800 บาท
  5. ตู้เย็น 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 5/2562 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

  • ทรัพย์ลำดับที่ 1 2 และลำดับที่ 4 – 39 ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. เลขที่ 46/4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ทรัพย์ลำดับที่ 3 ณ บริษัท นิลธาร จำกัด ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • สายด่วน ปปง. 1710 หรือ
  • QR Code

…………………………………………….