กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่ายลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ ย่านบางคอแหลม

เมื่อคืนวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 02.30 น. นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจจับและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง บริเวณถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  โดยร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง ป.ป.ส. และกรุงเทพมหานคร  พบการกระทำความผิดหลายกระทง ได้แก่ 1.เปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต 2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด  3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และ 4.โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 กล่าวคือ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติดในสถานที่  ยินยอมและปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ เปิดเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด  ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  ซึ่งจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี

**************************************************

ข้อมูลจาก: สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค