ก.แรงงาน จัดคอร์สติวเข้ม ทักษะช่างและงานบริการ พร้อมทำงาน

กพร. จัดคอร์สติวเข้มยาว 4 เดือน ฝึกปฏิบัติงานจริงใน สปก.อีก 2 เดือน ทั้งด้านช่างฝีมือและภาคบริการ เตรียมป้อนตลาดแรงงาน ย้ำ ! ฝึกฟรี มีที่พัก ได้คุณภาพ จบแล้วมีงานทำ

  
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้ กพร. กระทรวงแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผลิตคนทำงานป้อนสู่สถานประกอบกิจการในสาขาอาชีพที่ยังขาดแคลน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) กระทรวงแรงงาน ในการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการมีงานทำ จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เร่งจัดฝึกอบรม

  
นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. มีโครงการฝึกท่องเที่ยว/การบริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งฝึกเตรียมเข้าทำงาน และฝึกยกระดับ มีเป้าหมายกว่า 19,000 คน ดำเนินการแล้ว 15,521 คน ล่าสุด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561 กว่า 10 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อมเครื่องจักรยานยนต์ ช่างกลึงโลหะ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน (ไม้เครื่องเรือน) ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างเคาะพ่นสี นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบอาหารไทย ดำเนินการฝึกภายในสถาบันฯ เป็นเวลา 4 เดือน และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการ เป็นเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ มีที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึก ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  
นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร. 9 พิษณุโลก) กล่าวว่า ทางสถาบันฯ จะดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2561 นี้ ฝึกอบรมฟรีทุกหลักสูตร เมื่อฝึกจบ จะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ด้วย เพื่อนำใบรับรองไปประกอบการพิจารณารับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ โดยจังหวัดพิษณุโลก มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามประกาศเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 305 บาท ต่อวัน สำหรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในสาขาที่จะสมัคร อาทิ ผู้ประกอบไทย สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างกลึงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สพร.9 พิษณุโลก www.dsd.go.th/phitsanulok หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4