กรมอนามัย ห่วงสุขภาพพ่อค้าแม่ค้า แผงลอยริมทาง-ตำรวจจราจร เสี่ยงฝุ่นจิ๋ว แนะดูแลตนเองเป็นพิเศษ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยริมทาง รวมทั้งตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน คนขับรถตุ๊กๆและจักรยานยนต์ ที่ต้องเจอฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 ทุกวัน แนะควรสวม    หน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพเป็นพิเศษในช่วงนี้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูง พ่อค้า แม่ค้าที่ขายอาหารตามแผงลอยบนบาทวิถีนั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน นอกจากนี้การจำหน่ายอาหารบนบาทวิถีบางจุดเป็นสถานที่ที่มีควันรถ ฝุ่นละอองจากถนน การเตรียมปรุงประกอบอาหารไม่มีที่กำบังเพียงพอทำให้อาหารในร้านเสี่ยงต่อ การปนเปื้อนฝุ่นหรือควันจากท่อไอเสียรถยนต์โดยเฉพาะร้านที่เปิดโล่ง ไม่มีการป้องกันฝุ่นควันที่ตกลงไปปนเปื้อนในอาหาร ดังนั้น การปรุงประกอบอาหารควรล้างเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ให้สะอาดทุกครั้ง รวมถึงภาชนะอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ จาน ชาม ช้อน ควรล้างให้สะอาดและมีการปกปิดอย่างมิดชิด ส่วนผู้บริโภค     ควรเลือกซื้อจากแผงลอยที่มีการปกปิดอาหาร เช่น ใส่ตู้กระจก หม้อที่มีฝาปิด เป็นต้น ที่สำคัญประชาชนผู้บริโภคควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสฝุ่นละอองต่างๆและเข้าสู่ร่างกายจากการหยิบจับอาหารผ่านมือได้

“สำหรับตำรวจจราจร พนักงานทำความสะอาดถนน คนขับรถรับจ้างประเภทรถตุ๊กๆ และจักรยานยนต์ เป็นผู้ที่สัมผัสฝุ่นละอองตลอดเวลา จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองให้มากขึ้นในช่วงนี้ โดยสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมและหลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ตอนปฏิบัติงานเพื่อสุขอนามัยที่ดี ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือ    ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น มีอาการหายใจติดขัดแน่นหน้าอก วิงเวียนศรีษะ ควรให้รีบปรึกษาแพทย์หรือไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์วิธีการปฏิบัติตนเองได้จากเว็บไซต์    กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th หัวข้อ ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หรือข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว