ทีมงานจิตอาสาในหมู่บ้านบัวทองธานีจูงมือ สท.กาญจนา สุภารมย์ แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ covid19 แจกข้าวกล่องให้กับครัวเรือน ในช่วงวิกฤตโควิด -19

วันที่ 18 2564 เวลา 11:00 น เป็นต้นไป ที่ชุมชนหมู่บ้านบัวทองธานีหมู่ 1 และหมู่ 13 สท.กาญจนา สุภารมย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง และคณะจิตอาสาได้ออกรณรงค์ในพื้นที่ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 จากการสำรวจในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนประชาชน ฉีดวัคซีนกันทุกคนบางคนฉีดครบ 2 เข็มแล้วบางคนก็ฉีดเข็มแรกและรอการฉีดเข็มที่ 2 แล้วขณะนี้ทางจังหวัดนนทบุรี ยังส่งหมอออกไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดที่โรงพยาบาล

จากการสำรวจที่ผ่านมาผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและติดเชื้อได้ง่าย มีการเสียชีวิตมากที่สุดกว่ากลุ่มอื่น แล้วขณะนี้วัคซีนได้ครอบคลุม ในจังหวัดนนทบุรี ทุกกลุ่มแล้ว ก็ทำให้ ไปทำอะไร ร้องให้ประชาชนที่ติด covid ลดลง กราบขอบพระคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ให้การดูแลประชาชนในจังหวัดนนทบุรี