สสว.ผลักดัน SMEs ไทย เจาะตลาดฮาลาลทั้งในภูมิภาคและระดับโลกตั้งเป้า 200 ล้านบาท

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการขยายช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดฮาลาล ซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นผู้ดำเนินการในการคัดเลือก SMEs ทั่วประเทศเพื่อไปออกบูธแสดงสินค้าในงาน  16th Malaysia International Halal Showcase 2019 หรือ  MIHAS  ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 3-6 เมษายน 2562 นี

16th Malaysia International Halal Showcase 2019 หรือ MIHAS  เป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลร่วม 800 บูธจากกว่า 30 ประเทศเป็นงานประจำปี ที่มีนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลเข้าร่วมงานจากประเทศต่าง ๆ กว่า 70 ประเทศทั่วโลกหรือเพื่อมาเจรจาทางธุรกิจเพื่อเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศของตน ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้า มีหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร  เครื่องดื่ม  การท่องเที่ยว การขนส่ง เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ งาน MIHAS ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเป็นที่ต้องการในการเจรจาทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ได้แก่ เครื่องปรุงอาหารที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล  อาหารแช่แข็ง กาแฟ  ผลิตภัณฑ์จากเนื้อและไก่  ผลิตภัณฑ์จากนม  วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเบเกอรี่ ตามลำดับ

หากระบุประเภทของความสนใจของนักธุรกิจที่เข้ามาเจรจาทางธุรกิจจำแนกได้ดังนี้

1.ธุรกิจนำเข้าและส่งออก             คิดเป็น 47.63 %

2.ธุรกิจด้านการผลิต                           คิดเป็น 23.30 %

3.ธุรกิจร้านอาหารและการจัดเลี้ยง                คิดเป็น 20.36 %

4.ธุรกิจรีเทล                              คิดเป็น 20.29 %

5.ธุรกิจการเงิน                           คิดเป็น 8.24 %

6.ธุรกิจการดูแลสุขภาพ                       คิดเป็น 6.57 %

7.ธุรกิจการท่องเที่ยว                  คิดเป็น 4.04 %

ปีที่ผ่านมา บูธต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นถึง 35% มีการเจรจาทางธุรกิจถึง 3,972 คู่ธุรกิจ มีวงเงินหมุนเวียนจากการเจรจาสูงขึ้นถึง 40.3% หรือ ประมาณ 1.52 พันล้านริงกิต หรือประมาณหมื่นล้านบาท  สำหรับปี 2019 นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตั้งเป้าในการสนับสนุน SMEs ไทยในการออกงานแสดงสินค้าค้าในงาน  MIHAS  ครั้งนี้ เน้นประเภทธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เป็นหลัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตจากประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างสูง จึงเป็นโอกาสที่อย่างมากของ SMEs ไทยที่จะขยายช่องทางการตลาดไปสู่ตลาดฮาลาลทั้งในระดับภูมิภาค และ ระดับโลกอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม สุกัญญา รื่นพิทักษ์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ISMED) โทร.0-2564-4000 ต่อ 6209