ก.แรงงาน แจงการช่วยเหลือแรงงานไทยป่วยในไต้หวัน

ก.แรงงาน ประสานทุกหน่วยพร้อมช่วยเหลือนายฉัตรชัย ขุริดี แรงงานไทยป่วยในไต้หวัน รอเพียงวินิจฉัยจากแพทย์อนุญาตให้ส่งตัวกลับประเทศไทย


นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีแรงงานชายไทยที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน มีอาการป่วยและญาติได้ร้องขอความช่วยเหลือ ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อจัดการส่งตัวกลับมาประเทศ นั้น กระทรวงแรงงานได้รับรายงานข้อมูลจากสำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ซึ่งรับผิดชอบดูแลแรงงานไทยในพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน ว่า นายฉัตรชัย ขุริดี อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี เป็นแรงงานไทยที่ทำงานอยู่กับบริษัท Uni-President Co.,Ltd. เมืองไถหนาน มีอาการป่วยด้วยอาการพยาธิขึ้นสมอง สาเหตุจากการรับประทานหอยที่งมจากคลองใกล้โรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลที่ รพ. ฉีเหม่ย เขตซินหยิง เมืองไถหนาน โดยสำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองเกาสง ได้ติดตามดูแลเรื่องนี้มาตลอด ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้

1. ได้ช่วยประสานงานกับแพทย์ มูลนิธิของโรงพยาบาลฉีเหม่ย มูลนิธิฉือจี้ บริษัทจัดหางาน และบริษัทการบินไทยเพื่อเตรียมการส่งตัวแรงงานไทยกลับ ขณะนี้ได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆ
ลดความต้องการปริมาณออกซิเจนจากระดับ 10 เหลือ ระดับ 6 รอแพทย์วินิจฉัยอนุญาตให้นำตัวส่งกลับประเทศไทย
2. สำหรับประมาณการค่าใช้จ่ายในการส่งกลับเป็นเงินกว่า 2 แสนเหรียญไต้หวัน ขณะนี้ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางสำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองเกาสง จะติดตามประสานงานกับมูลนิธิทั้งสองแห่งและบริษัทจัดหางานเกี่ยวกับจำนวนเงินที่จะบริจาคให้นายฉัตรชัย ขุริดี เพื่อส่งตัวกลับประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมอบหมายให้สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้ไปพบกับครอบครัวของนาย ฉัตรชัย ขุริดี เพื่อประสานงานการรับตัวกลับประเทศไทย และให้การช่วยเหลือเยียวยากับครอบครัวในเบื้องต้นด้วยแล้ว

 

“กระทรวงแรงงาน โดยพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแรงงานทั้งที่ทำงานในประเทศและทำงานอยู่ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด หากประสบปัญหาความเดือดร้อนสามารถติดต่อสำนักงานแรงงานไทยในประเทศนั้น ๆ ได้ หรือ ญาติพี่น้องสามารถติดต่อสอบถามขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ โทร.สายด่วน 1506” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด