กฟน. เปิดรับสมัครเข้าอบรมและทดสอบ “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” รุ่นที่ 1 – 2/2562 ฟรี !! จำนวนจำกัด

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า เข้าอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 1 และ 2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม “ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2562

โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 และ 2/2562 สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับรุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดการอบรมระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 โดยการอบรมทั้งสองรุ่นจะจัดขึ้น ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/3160/4294 พร้อมกรอกใบสมัครส่งอีเมลมาที่ nantawan.lam@mea.or.th ทางโทรสาร 0-2256-3532 หรือส่งด้วยตนเองที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2256-3593 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living