กรมอนามัย ส่งทีมลงพื้นที่ MRT 3 จุด เร่งให้ความรู้ปชช.ป้องกันฝุ่นจิ๋ว


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมนักวิชาการสาธารณสุขลงพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 จุด ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีลาดพร้าว และสถานีตลาดบางใหญ่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในขณะนี้ยังคงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนเมืองการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองที่ถูกวิธี รวมทั้งการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ กรมอนามัยจึงส่งทีมนักวิชาการสาธารณสุขลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณสถานีรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 จุด ได้แก่ สถานีสุขุมวิท สถานีลาดพร้าว และสถานีตลาดบางใหญ่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมลพิษอากาศ เช่น ลดการใช้น้ำมันดีเซล ไม่เผาขยะหรือใบไม้ เพื่อช่วยกันลดปริมาณมลพิษอากาศ และป้องกันไม่ให้มลพิษอากาศเข้าสู่ร่างกาย

“ทั้งนี้ ประชาชนควรติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศทางเว็บไซต์  กรมควบคุมมลพิษ หรือติดตามรับฟังข่าวสารทางช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ฝุ่นละอองอยู่ในระดับสีส้มและสีแดง ควรงดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือหากต้องออกนอกบ้าน ควรใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ ควรป้องกันการสัมผัสฝุ่นละอองภายในบ้าน เช่น ลดการใช้ธูป รักษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้สะอาดปลอดฝุ่นละออง ทำความสะอาดห้องอยู่เสมอ ที่สำคัญหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจ โรคปอด โรคหอบหืด หากพบว่ามีอาการไอ แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ผื่นแดง หรืออาการผิดปกติทางร่างกายอื่น ๆ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

***

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ