ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวหลายพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประปาเดิมที่แตกรั่ว บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงปากคลองสาน ถนนเจริญนคร ในคืนวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ   ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนลาดหญ้า ถนนเทศบาลสาย 1 ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ ทั้งสองฝั่ง

 ถนนประชาธิปก ฝั่งเลขคี่

 ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอิสรภาพ 2 ถึงซอยอิสรภาพ 26

 ถนนอิสรภาพ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอิสรภาพ 1 ถึงซอยอิสรภาพ 19

 ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอรุณอมรินทร์ 2 ถึงซอยอรุณอมรินทร์ 6

 ถนนอรุณอมรินทร์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอรุณอมรินทร์ 1 ถึงซอยอรุณอมรินทร์ 7

นอกจากนี้ ในคืนวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลในท่อจ่ายน้ำ บริเวณพุทธวิชชาลัย ถนนพหลโยธิน โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่คลองถนน ถึงวงเวียนบางเขน

 ถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตั้งแต่วงเวียนบางเขน ถึงซอยรามอินทรา 65

 ถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่วงเวียนบางเขน ถึงซอยรามอินทรา 40

 ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกเกษตร ถึงแยกตัดถนนจันทรุเบกษา

 ถนนเทพารักษ์ ถนนสายไหม ถนนสุขาภิบาล 5 ถนนวัชรพล ถนนจตุโชติ

 ถนนลาดปลาเค้า ตั้งแต่แยกลาดปลาเค้า ถึงวัดลาดปลาเค้า

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

การประปานครหลวง

กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2536