พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 นำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำหน่ายสินค้าโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 ปี 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจำหน่ายในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาด 15-30% ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าครองชีพของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา และโดมองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร โดยสินค้าที่จำหน่าย ประกอบไปด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพ ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำปลา ซอสปรุงรส ฯลฯ

ทั้งนี้ สรุปมูลค่าการจำหน่ายในครั้งนี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีประชาชนที่มาซื้อสินค้า 273 ราย จำนวน 102,665 บาท ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 32,083 บาท , อำเภอบางไทร มีประชาชนที่มาซื้อสินค้า 285 ราย จำนวน 99,770 บาท ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 29,609.50 บาท ยอดรวมการจำหน่ายทั้งสิ้น 202,435 บาท สามารถ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค รวมเป็นจำนวนเงิน 61,692.50 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำชับให้ประชาชนผู้ซื้อ-ผู้ขายทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th/