คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา เตรียม Kick Off “อยุธยาโมเดล” เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมรับฟัง 17 ก.ย.นี้ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมประชากรตามนโยบายเดินหน้าเปิดประเทศ

คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา เตรียม Kick Off “อยุธยาโมเดล” เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมรับฟัง 17 ก.ย.นี้ พร้อมเร่งฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมประชากรตามนโยบายเดินหน้าเปิดประเทศ และสั่งทุกอำเภอตรวจสอบจุดให้บริการในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ปลอดภัย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมประกาศ Kick Off “อยุธยาโมเดล” และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมพัฒนาฯ 10 โรงงานต้นแบบ เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมรับฟัง ในวันที่ 17 ก.ย.64 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนำไปขยายผล “ติดไม่ต้องปิด” พร้อมเร่งฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมประชากรตามนโยบายเดินหน้าเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวกลางตุลาคมนี้

วันที่ (14 กันยายน 64) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 45/2564 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผูบริหารภาคธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ที่ตั้ง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำหนดมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในพื้นที่

โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย รักษาหายแล้ว(วันนี้) 126 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 25,247 ราย รักษาหายสะสม 20,390 ราย เสียชีวิตสะสม 256 ราย และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการของคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 2266/2564 รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยโควิดในระบบ HI และการช่วยเหลือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 108 แห่ง เป็นเงิน 36 ล้านบาทเศษ โดยให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง

นอกจากนี้ ได้เตรียมประกาศ Kick Off “อยุธยาโมเดล” (Ayutthaya Model) โรงงานต้นแบบมาตรฐานในการจัดการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีส่วนร่วมพัฒนาฯ จำนวน 10 โรงงานต้นแบบ โดยเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมรับฟัง ในวันที่ 17 ก.ย.64 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมจัดทำคู่มือการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนำไปขยายผล “ติดไม่ต้องปิด” ภายใต้แนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ “เศรษฐกิจเดินหน้า อยุธยาปลอดภัย ทุกภาคส่วนร่วมใจ ห่างไกลจากโควิด”

ด้าน นายภานุ แย้มศรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้สรุปมาตรการเร่งด่วนตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ยังคงระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และขยายเวลาบังคับใช้มาตรการในพื้นที่ฯ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ตามมาตรการควบคุมโรคฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน เป็นต้นไป นอกจากนี้ ได้เห็นชอบเรื่องการจัดสรรวัคซีน Sinovac จำนวน 9,920 โด๊ส และ วัคซีนสำรอง 4,600 โด๊ส รวม 14,500 โด๊ส เพื่อกระจายให้แก่ทุกอำเภอ ตามเป้าหมาย ตามส่วนที่ขาด และให้กับพื้นที่เฉพาะ Covid Free Setting สำหรับประชากรภายในจังหวัด มีจำนวน 920,000 คน (รวมประชากรแฝง 1 แสนคน) ตามเป้าหมายการฉีดวัคซีน 70% คิดเป็น 645,137 คน ขณะนี้ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนภาพรวมทุกกลุ่ม จำนวน 459,308 คน คิดเป็น 71.20% ยังขาดอีก 185,829 คน คาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ จังหวัดจะได้รับจัดสรรวัคซีนฉีดให้ครอบคลุมประชากรได้ 100% เพื่อรองรับนโยบายเดินหน้าเปิดประเทศรับการท่องเที่ยว ระยะที่ 3 ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ สำหรับเรื่องอื่นๆ อาทิ ผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (Call Center) ซึ่งได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและประสานการช่วยเหลือกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม เป็นต้นมา เพื่อเสริมการปฏิบัติและแบ่งเบาภาระของทีมสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลง วัดได้จากปริมาณสายการโทรเข้าลดน้อยลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สายด่วนโควิดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยังคงดำรงการปฏิบัติในการให้บริการควบคู่กัน ตลอดจนสั่งการให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด โดยให้สำรวจดูแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยจุดให้บริการต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th/