พช.สมุทรปราการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP :KBO ) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)🌹🌹

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO ) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ สำนักงานหรือที่ทำการหน่วยงานนั้น

ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นางวินิจ บัวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และนางรัตนา จันทร์ทาโล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

🚀คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม จาก 22 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมดาวท้ายบ้าน

2นัทเฮิร์บสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ แป้งถั่ว

3.วิสาหกิจพิพัฒนาการบางเมืองใหม่ ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มจมูกข้าวผสมธัฐพืชแคลอรี่ต่ำ

4.กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 3 บ้านนาเกลือ ผลิตภัณฑ์ กุ้งเหยียด

5.วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านคลองบางน้ำจืด ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าไร้ก้างสามรส

6.วิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าผง

7.กลุ่มแม่บ้านคลองยายหลี ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร

8.สัมมาชีพชุมชนบ้านระกาศ ผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบดิบผสมเนื้อไข่เค็ม

9.พัฒนาอาชีพสตรีตำบลบางกะเจ้า ผลิตภัณฑ์ ท้องม้วนกะทิสดสำเร็จรูป

10.กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอบางเสาธง ผลิตภัณฑ์ คุกกี้ปลาสลิดผสมธัญพืชเพื่อสุขภาพ

11.วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรขับไขมัน ผลิตภัณฑ์ น้ำสมุนไพรพร้อมดื่มบำรุงร่างกาย (Detox Herb Drink)

12.กลุ่มบางด้วนบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ เสื้อแฟชั่นผ้ามัดย้อม

13.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรสวนเก้าแสน ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถุงย่ามพับเก็บได้จากผ้ามัดย้อม

14.กลุ่มแม่บ้านตำบลบางกระสอบ ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าถือสตรีผ้ามัดย้อม

15.กลุ่มทำผ้าบาติกมัดย้อมและตัดเย็บ ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้ามัดย้อม

16.กลุ่มกระเป๋าหนังเย็บด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสตางค์แฟชั่นแบบพกพา

17.สัมมาชีพชุมชนบ้านอ้อมไร่ ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสานพลาสติกเพิ่มเส้นใยธรรมชาติ

18.ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบางกอบัว ผลิตภัณฑ์ น้ำหอมปรับอากาศกลิ่นฟรุตตี้

19.กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองนาเกลือ ผลิตภัณฑ์ โคมไฟประดิษฐ์ผสมผสานลายภาพตัดปะ

20.กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสรรพบำบัด ผลิตภัณฑ์ น้ำมันนวดเหลืองสมุนไพร

21.กลุ่มแม่บ้านสราลี ผลิตภัณฑ์ น้ำมันนวดลดเซลูไลท์

22.วิสาหกิจชุมชนแฟชั่นมัดย้อม Colourful ผลิตภัณฑ์ หมวกวินเทจสไตล์ญี่ปุ่นผ้าตอกลาย

คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดสมุทรปราการ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลาดหวายพัฒนา ปลาร้าผงคุณย่า อำเภอบางบ่อ เป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ

😷 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🕊
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#KBO
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช
#วันดินโลก