อธิบดีกรมเจ้าท่า พบปะผู้พิการ และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเข้ารับราชการใหม่ของกรมเจ้าท่า พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันที่ 14 กันยายน 2564 : นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย และทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย ที่กรมเจ้าท่าได้เปิดโอกาสให้ได้เข้ารับราชการ พร้อมด้วยผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเข้ารับราชการใหม่ของกรมเจ้าท่าในส่วนกลาง รวมจำนวน 24 คน พร้อมให้เกียรติให้โอวาทแนวทางปฏิบัติงาน ถ่ายทอดคุณค่าของภารกิจของกรมเจ้าท่าที่ต่อประชาชน ตลอดจนความคาดหวังของส่วนราชการที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย นายสุวิทย์ ดอกคำ เลขานุการกรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง ร.ศ. 124 อาคาร 2 ชั้น 5 กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ได้กำหนดจัดการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อดำเนินการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ครบทั้ง 3 กระบวนการ ได้แก่ การปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาฯ ร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมเจ้าท่า สวัสดิการ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล และการเติบโตในสายงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การลาออนไลน์ด้วยระบบ DPIS ทุจริตศึกษา และสิทธิประโยชน์การออมทรัพย์ กับสหกรณ์กรมเจ้าท่า

ในการนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ให้โอวาทฯ และพบปะให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ผู้พิการ และผู้เข้ารับการปฐมนิเทศเข้ารับราชการใหม่ของกรมเจ้าท่า ว่า รู้สึกยินดีที่กรมเจ้าท่า ได้รับทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ ครบทั้งสิ้น จำนวน 24 คน ยินดีที่ได้มาร่วมช่วยกันทำงานให้กับกรมเจ้าท่า และดีใจที่ได้เห็นทุกคน ตลอดจนครอบครัว มีความสุขที่ได้เข้ามาทำงานที่กรมเจ้าท่าแห่งนี้ ขอให้รักและช่วยเหลือซึ่งและกันในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในความเป็นกรมเจ้าท่า : องค์กรที่ทันสมัย ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมชาวเรือ เพื่อความปลอดภัย ความสะดวก รวดเร็ว ในการขนส่งทางน้ำของประเทศ

———————————————
14 กันยายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 285
E-Mail : Pr@md.go.th

📌 https://linktr.ee/MARINE_MD

💥 อย่าลืม !!! กดติดตามพวกเราทุกช่องทาง..🙏🏻🥰 จะได้ไม่พลาดข่าวสารดี ๆ ของกรมเจ้าท่า..ขอบคุณครับ..