ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ฝ่ายศาสนศึกษา) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

เมื่อเร็วๆนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ฝ่ายศาสนศึกษา) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร