เสริมศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนดจัดอบรมฟรีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว สร้างโอกาสฝ่าวิกฤติ COVID-19” ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจนำเที่ยวด้วย Content Marketing รวมถึงแนวทางการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีมาตรฐาน

ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพธุรกิจนำเที่ยว สร้างโอกาสฝ่าวิกฤติ COVID-19” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meetings) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกจากกรมการท่องเที่ยว ลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ https://tiny.one/5mt3prh2

#กรมการท่องเที่ยว #กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว #บริษัททัวร์ #โควิด19 #COVID19