DITP ผนึกกำลังร่วมกับเทสโก้ โลตัส เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ “เทสโก้ สำรับไทย” ส่งเสริมสินค้าชุมชนและ SMEs ไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล

17 มกราคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับเทสโก้ โลตัส เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ “เทสโก้ สำรับไทย”ผู้ประกอบการ ในชุมชนและเอสเอ็มอี ยกระดับมาตรฐานการผลิตสู่มาตรฐานสากล เบื้องต้นมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารคาวหวานทั้งหมด 45 รายการ จำหน่ายทั่วประเทศผ่านสาขาและช่องทางออนไลน์ เจาะตลาดลูกค้ากลุ่มครอบครัวและนักท่องเที่ยว พร้อมผลักดันส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ เดินหน้าสนับสนุนนโยบาย

Local to Global ของกระทรวงพาณิชย์

​นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตอบสนองนโยบาย Local to Global โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ผู้ประกอบการท้องถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสส่งออกสินค้าชุมชนผ่านมาตรฐานสากลสู่ตลาดต่างประเทศ ตามที่ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางเยือนสหราชอาณาจักร อย่างเป็นทางการ และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกัน.(MOU).ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และ.TESCO.PLC.เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561.อนึ่ง การผนึกกำลังกับ กลุ่มเทสโก้ โลตัส พร้อมลงพื้นที่ จะมีส่วนเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำในการผลิต การพัฒนาสินค้า การเพิ่มความรู้ ด้านการส่งออก การทำตลาดจนผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถส่งออกได้ จนเกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงานและความร่วมมือ ส่งผลให้สามารถการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ “สำรับไทย” ที่มีความหลากหลาย แตกต่าง คุณภาพดี และจำหน่ายในราคาที่เอื้อมถึงได้ โดยแสวงหาวัตถุดิบจากชุมชมและ.SMEs ที่มีศักยภาพและมาตรฐานร่วมกันจากทั่วภูมิภาค

​นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่าหนึ่งใน ความมุ่งมั่นของเทสโก้ โลตัส คือการส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในระดับชุมชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันกับเทสโก้ โลตัส โดยการผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง ผ่านสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 2,000 แห่ง และช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมโอกาสในการส่งออกสินค้าผ่านเครือข่ายของกลุ่มเทสโก้ โดยเทสโก้ โลตัส ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในชุมชนและ.SME.ในการยกระดับมาตรฐานการผลิต มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงการสร้างแบรนด์ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ตามนโยบาย Local to Global ของกระทรวงพาณิชย์”

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เสริมว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นับเป็นการบูรณาการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ (นำโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และกรมทรัพย์สินทางปัญญา) บริษัทเทสโก้ โลตัส และวิสาหกิจชุมชน ผ่านการนำรูปแบบการทำธุรกิจในลักษณะหุ้นส่วนทางการค้า (Partnership Business Model) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่บริษัทเทสโก้นำมาใช้กับผู้ประกอบการ (Local Producer) ที่เข้าร่วมบ่มเพาะสร้างความเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อม กลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) อนึ่ง ด้วยกระบวนการบ่มเพาะทางธุรกิจ ผ่านลักษณะหุ้นส่วนทางการค้า (Partnership Business Model) จะเป็นโอกาสในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคพร้อมผลักดันให้สินค้าชุมชนออกสู่ตลาดโลก เพื่อลดความเลื่อมล้ำเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Local to Global) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินการของ DITP ทุกการพัฒนาล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในการสร้างความสมดุลให้แก่เศรษฐกิจไทยผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากควบคู่และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

​ในปีที่ผ่านมา กลุ่มเทสโก้ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงกับกระทรวงพาณิชย์ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยผ่านช่องทางของเทสโก้ โลตัส และสนับสนุนโอกาสในการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ผ่านเครือข่ายของกลุ่มเทสโก้ ความร่วมมือดังกล่าว ได้นำไปสู่การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ ขึ้น โดยในเบื้องต้นมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์“เทสโก้ สำรับไทย” ประเภทอาหารคาวและอาหารหวานทั้งหมดจำนวน 45 รายการ และในอนาคตจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มอีกจำนวน 20 รายการ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีวางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัสแล้ว จำนวน 23 รายการ

ผลิตโดยกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใช้วัตถุดิบขึ้นชื่อที่คัดสรรจากหลากหลายท้องถิ่นทั่วประเทศไทย อาทิ มะขามหวานจากเพชรบูรณ์ มันม่วงจากอุบลราชธานี ทุเรียนหมอนทองจากจันทบุรี มะม่วงแก้วจากประจวบคีรีขันธ์ และน้ำตาลมะพร้าวจากแม่กลอง ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง รสชาติอร่อยตามต้นตำรับไทยแท้ ในราคาที่เอื้อมถึงได้”

​ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ “เทสโก้ สำรับไทย” มีวางจำหน่ายแล้วในเทสโกดโลตัส 210 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ ลูกค้ายุค.4.0 ที่ต้องการความสะดวกสบาย โดยมีกลุ่มอาหาร ปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมปรุงหลากหลายรายการไว้บริการ รวมถึงสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ที่นอกจากลูกค้าชาวไทยแล้ว คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกและของฝากอีกด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส อยู่ระหว่างการเจรจาทางการค้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร ในอนาคตอันใกล้นี้ และคาดว่าจะสามารถขยายตลาดเพิ่มเติมได้ในอนาคต

นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า เทสโก้ โลตัส มีแผนที่จะขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เทสโก้ สำรับไทย เพิ่มเติมในอนาคตให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเติบโตของคู่ค้าปัจจุบันและผู้ประกอบการรายอื่นๆ นอกจากผลิตภัณฑ์กลุ่มสำรับไทยแล้ว เรายังมีแผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์เทสโก้ ประเภทอื่นๆ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ อาทิ ของใช้ในบ้าน อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ต่อไปในอนาคต โดยทุ่งเน้นในด้านคุณภาพระดับสากลและราคาที่เอื้อมถึงได้ควบคู่กัน

 

****************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ