คปภ. ถือฤกษ์เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชน

Featured Video Play Icon

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดร. สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการคปภ.) เป็นประธานเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด -19 สำนักงานคปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบกรณี บริษัท ประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด -19 ล่าช้าโดยมีคณะผู้บริหารคปภ. พนักงานและลูกจ้างสำนักงานคปภ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมเปิดศูนย์ฯ ผ่านระบบ Microsoft Team

ในโอกาสนี้เลขาธิการคปยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบกรณี บริษัท ประกันภัยสำนักงานคปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากผลกระทบในกรณีดังกล่าวของประชาชนผู้เอาประกันภัยโดยได้ออก 7 มาตรการเร่งด่วนเพื่อกำกับดูแล บริษัท ประกันภัยที่เสนอขายประกันภัยโควิด -19 อย่างใกล้ชิดไปแล้วดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนดังกล่าวจึงตั้งศูนย์รับเรื่องฤกษ์เปิดให้บริการในวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคปภ. ครบ 14 ปีโดยศูนย์ฯ แห่งนี้จะรับเรื่องร้องเรียนกรณี บริษัท ประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด -19 ล่าข้าซึ่งแยกจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนปกติโดยจะบูรณาการร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านประกันภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) และคณะทำงานชุดย่อยทั้ง 4 ชุดของสำนักงานคปภ. ที่มีอยู่เดิมทั้งนี้จะจัดทีมรับเรื่องร้องเรียนดังนี้ทีมรับเรื่องเจอจ่ายจบทีมรับเรื่องค่าชดเชยรายวันทีมรับเรื่องค่ารักษาพยาบาลและทีมรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service และครอบคลุมในทุกมิติความคุ้มครองของการประกันภัยโควิด -19 นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้เปิดช่องทางสำหรับประกันภัยโควิด -19 โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ฯ

ทั้งนี้มีสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 โดยมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 3,145 เรื่องและประเด็นเรื่องร้องเรียนที่พบมากสุดคือ บริษัท ประกันภัยยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบ

ผมหวังว่าการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด -19 โดยเฉพาะขึ้นทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัยได้ระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสำนักงานคปภ. พร้อมจะดำเนินการในทุกมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด -19 จึงเชื่อว่าผลกระทบจากกรณีปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนล่าช้าจะคลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการร้องเรียนกรณีดังกล่าวติดต่อได้ที่สายด่วนคปภ. 1186 หรือ website คปภ. www.oic.or.th” เลขาธิการคปภ. กล่าวในตอนท้าย