พลเอก สุรศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) จ.ลำปาง

วันที่ 16 ม.ค.62 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ส่วนหน้า อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมปล่อยกำลังพลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 700 นาย กำลังพลเครือข่ายภาคประชาชน ทหาร และตำรวจร่วมกัน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ของชาติประจำปี 2562 และรับฟังรายงานสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่านระบบ Vedio conference เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในแต่ละพื้นที่

โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรคพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก .พป.) จ.ลำปาง