หนูจะกลับไป พัฒนาบ้านเกิด หนึ่งในเกษตรกรไทย ยุค 4.0

หนูอยากเรียนเกษตร เพราะหนูอยากกลับไปต่อยอด กิจการสวนมะม่วงของครอบครัวค่ะ” เป็นคำตอบของแนน นางสาววราภรณ์ มงคลแพทย์ ที่ผมยังจำได้เมื่อครั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการรับนิสิต ส?ำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากใช้เวลาในการศึกษาในสาขาแปรรูปและความปลอดภัยอาหาร บัณทิตใหม่จากรั้วจามจุรีคนนี้ก็กลับบ้านที่เขาใหญ่ ทำตามความฝันของตัวเองด้วยการกลับมาเปิด Farm shop ในชื่อ บ้านหมากม่วงKhaoyai The Mango House Farm เป็นกิจการของตนเองแนนได้มีโอกาสน?ำความรู้ทุกด้านเพื่อกลับมาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านฟาร์ม การปลูกดูแลมะม่วง การบัญชีและการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ บ้านหมากม่วงแนนได้เล่าความเป็นมาของกิจการบ้านหมากม่วงว่า เดิมทีคุณพ่อ คุณแม่ทำกิจการสวนมะม่วงมานานกว่า 20 ปีแล้ว จนปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น 250 ไร่ ในอดีตได้ผลิตเพื่อขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมือง ต่อมาก็ได้พัฒนาการผลิตจนได้คุณภาพที่ส่งออกได้ ซึ่งได้ราคาดีกว่าขายส่งในประเทศเป็นเท่าตัว ในแต่ละปีจะมีผลผลิตประมาณ 180-200 ตัน และถ้าปีไหนผลผลิตมะม่วงทั้งประเทศมีมาก ราคาก็จะตกต่ำ และในสวนยังมีผลผลิตที่มีตำหนิหลายรูปแบบเช่น มะม่วงแตก สุกคาต้น ผิวไม่สวย แนนจึงมองเห็นโอกาสและอยากเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากตรงนี้ และตัดสินใจมาต่อยอดกิจการของพ่อแม่หลังจากเรียนจบ โดยมุ่งหวังที่จะขายผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้ราคาสูงขึ้น และเอาผลผลิตที่มีตำหนิหรือราคาถูกมาเพิ่มมูลค่าและวางแผนไว้ว่าอยากจะท?ำให้ครบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และผู้บริโภคต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้จากฟาร์มกลับไปด้วย

มะม่วงน้ำดอกไม้จากบ้านหมากม่วงนั้น ทางฟาร์มได้พยายามเก็บเกี่ยวและคัดเลือกมะม่วงที่ความแก่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งแตกต่างจากการเก็บเกี่ยวเพื่อการขายส่งที่อาจจะต้องเก็บอ่อนกว่านี้ ด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ในจุดนี้เป็นการทำ Farm to Table จริง ๆ จึงสามารถทำได้ ซึ่งจะทำให้ได้มะม่วงสุกที่หวานหอม กว่าการเก็บอ่อน น่ารับประทาน นอกจากนี้ก็ยังมีมะม่วงอื่น ๆจำหน่าย เช่น แรด ฟ้าลั่น เขียวเสวย ที่ผ่านการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ตามฤดูกาล ผ่านการคัดคุณภาพ บรรจุในกล่องที่สวยงาม ป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ และยังมี กล้วยมะละกอ และแก้วมังกรปลอดสาร อีกด้วย

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปของร้านได้แก่ ไอศครีมมะม่วงพุดดิ้งมะม่วง มะม่วงลอยแก้ว แยมมะม่วง น้ำมะม่วง มะม่วงกวนกล้วยอบน้ำสมุนไพร และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงอีกหลายอย่างจากเทคโนโลยีและเครื่องมืออย่างง่ายที่มี ส่วนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ก็จะมีข้าวเหนียวมะม่วงสูตรเฉพาะของฟาร์มจำหน่าย

วราภรณ์ (แนน) เป็นต้นแบบของผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเป็นเกษตรกรที่เป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่หันหลังให้กับอาชีพเกษตรกรของพ่อแม่และผันตัวเองเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างตามบริษัท โรงงาน หรือหน่วยงานราชการและละทิ้งแผ่นดินเกิดไปทำมาหากินอยู่ตามเมืองใหญ่ การต่อยอดธุรกิจ บ้านหมากม่วง นอกจากจะสร้างธุรกิจใหม่ให้กับตัวเองแล้ว ยังสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างครบวงจร และริเริ่มพัฒนาจากสิ่งที่มี วันนี้แนนสามารถสร้างความภาคภูมิใจในผลผลิตให้กับครอบครัวได้ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ เพื่อยกระดับสินค้า และคงไว้เพื่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตกร ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้หากท่านสนใจที่จะอุดหนุนสินค้า หรือเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมของฟาร์มสามารถติดต่อได้ทั้งทางเฟสบุ๊คของร้านบ้านหมากม่วง Khao Yai The Mango House Farm หรือโทรศัพท์ 0945211121 หรือจะเดินทางมาที่ร้าน ที่เขาใหญ่ กม. 10ถนนธนรัตน์ ต. หนองน้ำแดง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ซึ่งแนนยินดีจะแบ่งปันแนวความคิด ประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจ ดังคำพูดที่ผมยังจำได้ในวันที่ผมได้สัมภาษณ์ก่อนรับเป็นนิสิตว่า หนูจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดคะ”

โดย ดร.สุบิน หินจันทร์