สธ.เยี่ยมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ช่วงที่ 2 โรงเรียนบ้านไหนหนัง จ.กระบี่

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงเรียนบ้านไหนหนัง จังหวัดกระบี่

วันที่ (16 มกราคม 2562) นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ให้สัมภาษณ์ว่า ในระหว่างวันที่ 7 – 20 มกราคม 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 878 อำเภอและกทม. ช่วงที่ 2 หลังจากช่วงแรกที่ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2561 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก และมีความพึงพอใจที่มีโอกาสพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปโรงพยาบาล

นายแพทย์ศุภกิจกล่าวต่อว่า สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ที่โรงเรียนบ้านไหนหนัง ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชนทั้ง 6 กิจกรรมหลัก บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสายตา บริการคัดกรองสุขภาพจิต และเน้นการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็ก บริการทันตกรรม สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี สาธิตทำลูกประคบด้วยสมุนไพร บริการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง (CVD Risk) สาธิตและฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้บริการตามบริบทของพื้นที่ เช่น บริการข้อมูลด้านสินเชื่อและบัตรสวัสดิการของรัฐ แนะนำข้อมูลทางการเงิน บริการรถเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านและแนะนำอาชีพ บริการแนะนำสิทธิประโยชน์ผู้พิการและด้อยโอกาส บริการตัดผม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยาม อสม. และภาคเอกชนต่าง ๆ ในพื้นที่