โกลบอลเฮ้าส์สยายปีกเปิด “โกลบอลเฮ้าส์สาขาแรก ที่ กัมพูชา” อย่างเป็นทางการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายวิทูร  สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (ที่ 1จากซ้าย) และนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ ฯพณฯ ออกญา ลี ยง พัด (ที่ 5 จากซ้าย) ในนามบริษัท โกลบอลเฮ้าส์กัมพูชา จำกัด ผู้บริหารและดำเนินการจัดการโกลบอลเฮ้าส์ ประเทศกัมพูชา ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ เจีย โซะพารา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงบริหารที่ดิน ผังเมืองและก่อสร้าง (ที่ 4 จากซ้าย) ฯพณฯ ควน สเรง ท่านผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ (ที่ 1 จากขวา) และฯพณฯ ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัคราชฑูตไทย ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา (ที่ 2 จากซ้าย)  ในโอกาสให้เกียรติร่วมเปิดตัว โกลบอลเฮ้าส์ สาขาแรกที่ ประเทศกัมพูชา อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่งบ้านและสวนพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวกัมพูชา พร้อมเดินหน้าแผนธุรกิจขยายสาขาสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC (ASEAN Economic Community )