ค่าความเค็มแม่น้ำบางปะกง กลับสู่ภาวะปกติแล้ว หลัง ชป.ควบคุมค่าความเค็มได้ตามแผน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูแล้งนี้ กรมชลประทาน ได้ควบคุมความเค็มในแม่น้ำบางปะกง ไม่ให้น้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร ตามแผนการควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง ในช่วงฤดูแล้งปี 61/62 โดยได้กำหนดให้ควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง บริเวณประตูระบายน้ำ บางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 124 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ ไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งผลเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ โดยวัดค่าความเค็มสูงสุดที่บริเวณประตูระบายน้ำ บางขนาก เมื่อวานนี้(15 ม.ค. 62) ได้เพียง 0.09 กรัมต่อลิตร

สำหรับแม่น้ำปราจีนบุรี จุดควบคุมความเค็มจะอยู่ที่ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 186 กิโลเมตรจาก ปากแม่น้ำ ซึ่งจะควบคุมค่าความเค็มไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ใช้น้ำจากแม่น้ำผลิตประปาได้ ปัจจุบัน(16 ม.ค. 62) วัดค่าความเค็มได้ 0.12 กรัมต่อลิตร

ทั้งนี้ สถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ กรมชลประทาน จึงได้ลดการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำสียัด อ่างเก็บน้ำคลองระบม และอ่างเก็บน้ำ ขุนด่านปราการชล ลงสู่แม่น้ำบางปะกง เพื่อคืนสภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงให้เป็นไปตามธรรมชาติ และสำรองน้ำไว้ใช้ในยามจำเป็นต่อไป

*********************************

 ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

กรมชลประทาน