รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ในเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12 มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนวัฒนธรรม ขาเข้า มุ่งหน้าแยกศูนย์วัฒนธรรม ชิดแนวทางเท้า บริเวณหน้าทางเข้า บมจ. อสมท. เป็นระยะทางประมาณ 75 เมตร เพื่อเตรียมดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสถานี รฟม. ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีผลให้ถนนวัฒนธรรม (เดินรถทางเดียว) ช่องจราจรลดลงจาก 4 ช่องทาง เหลือ 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรในช่วงวันเวลาดังกล่าว ผู้ใช้เส้นทางอาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในระหว่างดำเนินการ ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2168 3489 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelineeast.com

_________________________________

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่ากิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินการปรับผิวถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา   ฝั่งขาออกเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) และเพิ่มช่องทางจราจรจากบริเวณเกาะกลาง 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ถึง วันพฤหัสบดีที่  31 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th