บีซีพีจี ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบ ญี่ปุ่นเปลี่ยนนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ยืนยัน บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มั่นใจโครงการที่เข้าข่ายสามารถยื่นเอกสารประกอบการเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connection Work Start Application) ทันตามเวลาที่กำหนด

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการเปลี่ยนนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นขอเอกสารประกอบการเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Connection Application) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากดำเนินการไม่ทันจะถูกลดราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed -in-Tariff (FIT) เหลือ 21 เยนต่อหน่วยนั้น บีซีพีจีมีโครงการที่เข้าข่ายนโยบายดังกล่าวเพียงโครงการเดียวคือ โครงการโรงไฟฟ้ายาบูกิ (Yabuki) กำลังการผลิตติดตั้ง 27.9 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันว่า สามารถดำเนินการยื่นขอเอกสารได้ทันตามเวลาที่กำหนด นโยบายดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพลังงานลมที่บริษัทฯ ตั้งเป้าลงทุน 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 5 ปี  และยังมีโครงการในธุรกิจ digital energy ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับพันธมิตรอีกหลายโครงการ