กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ระยะทาง 21 กม.

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน –  อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม.72+027 – กม.93+027 รวมระยะทาง  21 กิโลเมตร โดยลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (2 ช่องจราจร) บูรณะซ่อมแซมทางหลวง 2 ช่องจราจรเดิม จากผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ได้ทำการขยายความกว้างคันทางเป็นผิวจราจรกว้าง    ช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร และก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร Climbing Lane ช่วงทางขึ้นเขาที่ลาดชัน  รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟกระพริบ ขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ  ซึ่งจะช่วยให้การจราจรคล่องตัวรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมสนับสนุนการขนส่งโลจิสติกส์พร้อมรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและยกระดับการค้าและการท่องเที่ยว

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1290 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ เป็นทางสายหลักเชื่อมระหว่าง อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (ห้วยทราย – เชียงของ) (The GMS , North – South Economic Corridor Bridge) ทำให้ในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ซึ่งเส้นทางดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง R3A (ไทย – ลาว – จีน) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและประชาคมอาเซียนหรือ AEC ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)