ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน

เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อน

เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการยกเลิกท่อประปาเดิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร บริเวณถนนรามคำแหง ตั้งแต่แยกตัดถนนพระราม 9 ถึงซอยรามคำแหง 24 ในคืนวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกตัดถนนพระราม 9 ถึงซอยรามคำแหง 53

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

 

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

การประปานครหลวง