“สร้างการรับรู้การ ย้ายฝากตัวอ่อน (ET)โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ @ KORAT “

วันที่ 14 มกราคม 2562 ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง นำเกษตรกรตามโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer )เข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ด้านการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อ ด้วยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวออ่น(Embryo  Transfer )ซึ่งทาง SG Farm ห้วยแถลง ได้นำสัตวแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกามาดำเนินการย้ายฝากตัวออ่นที่ฟาร์ม

ในการนี้ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ผลิตโคเนื้อคุณภาพ สายพันธุ์ชาร์โรเล่ส์/แองกัส/วากิว เพื่อผลิตโคต้นน้ำส่งจำหน่ายกับผู้รับซื้อจากกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อคุณภาพ โคราชพรีเมี่ยมบีฟ อีกด้วย

@อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา