สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมปฎิบัติงาน”โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน”

14 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมปฎิบัติงาน”โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน” อุทิศถวายพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 24 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 54 ตัว ณ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร โดยมีนางสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน.