พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันที่ (14 มกราคม 2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้นำคณะรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562  ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562

ในการนี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน  ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปงานด้านชลประทาน

ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันและภูเขา ทั้งยังเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน เป็นอุปสรรคต่อการทำการเกษตร ที่สามารถทำการเกษตรได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น เนื่องจากต้องรอน้ำจากฝนเพียงอย่างเดียว กรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปานโดยก่อสร้างฝายแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำตั้งแต่ปี 2521 เพื่อสนับสนุนน้ำให้กับพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่ปานฝั่งขวาที่เป็นคลองดินระยะสุดท้ายยาว 560 เมตร สำหรับในปี 2562 จะขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงาน กปร.เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงแม่ปาน ความจุที่ระดับเก็บกัก 121,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้กรมชลประทานยังมีแผนที่จะปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวายาว 3 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำและพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ ร่วมทั้งโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564

*************************************

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์